Centrum voor Jeugd en Gezin
Over ons | Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heb je een klacht, dan kun je contact met ons opnemen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Klacht over een zorgaanbieder

  • Bij klachten over de aanbieder van zorg kun je terecht bij deze aanbieder. De meeste aanbieders hebben een duidelijke procedure voor klachten. De eerste stap is meestal een gesprek waarin wordt gekeken of je het met elkaar eens kunt worden. Het kan zijn dat in het gesprek de klacht niet voldoende is afgehandeld. Dan kom je meestal terecht bij de direct leidinggevende van de persoon met wie je het eerste gesprek voerde.
  • Met klachten kun je ook terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van een zorgaanbieder of de gemeente. De vertrouwenspersoon biedt gratis informatie, advies en ondersteuning.

Klacht over Jeugdmatch

Klacht over de website

Een klacht over de informatie op deze website kun je melden via redactie@cjghm.nl. De manier van afhandeling hangt af van de inhoud van je klacht. De hoofdredacteur van de CJG-websites regelt de afhandeling op basis van de volgende klachtenreglementen:

Uitgelicht